Ingen adresser fundet
Ingen virksomheder fundet
Ingen bygninger fundet
Ingen ejer informationer fundet

Om AdresseBrug

AdresseBrug er udviklet af JO Informatik for Geodatastyrelsen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til AdresseBrug, kan du benytte følgende kontaktinformationer:

Kontakt

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 50 00
E-mail: adresser@sdfe.dk

Baggrund

AdresseBrug er et digitalt online værktøj, til at vise, i hvilke registre adressen anvendes. AdresseBrug er udviklet for at understøtte kommunernes arbejde i forbindelse med fastsættelse af adresser. Værktøjet er frit tilgængeligt, hvad angår søgning i adresser, og visning af BBR og CVR data. Hvad angår opslag i CPR og ESR kræves kommunemæssig autorisation samt login med NemID.

Data i adressebrug

Værktøjets primære formål er at vise, i hvilke registre adressen anvendes, og det kan anvendes til at lave udtræk af relevante informationer fra de forskellige registre. Ejers adresse vises dog kun indenfor den kommune, hvorfra man har autorisation.

Autorisation - (relevant efter december 2014, i forbindelse med næste version af AdresseBrug)

For at få autorisation skal man være adressemedarbejder e.l. i en kommune. Autorisationen gives på samme måde som den gives til BBR- og adressemedarbejdere i dag.

Synkronisering og datagrundlag

Adresseopslag foretages i de autoritative adresser fra BBR, udstillet via Danmarks Adressers Web API (http://data.aws.dk/). Det betyder at adresser oprettet i BBR, udstilles med højst 3 minutters forsinkelse.

Data om bygninger stammer fra BBR, udstillet via OIS (Den Offentlig Informationserver). Data fra OIS udstilles med højst 18 timers forsinkelse.

CVR oplysninger trækkes via en udstillingsservice. Forsinkelsen på udstillingen af data herfra er ca. 1-2 døgn.

Browsere

AdresseBrug kan anvendes i de gængse browsere, Internet Explorer, Google Crome, Mozilla Firefox. Dog understøtter AdresseBrug kun anvendelse i Internet Explorer 9 og nyere.

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering Logo